Terms and conditions

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ LIMBAWPACZCE.PL

Hurtownia internetowa LIMBAWPACZCE.PL jest prowadzona przez  P.P.H.U. Limba Anna Gumółka 
ul. Częstochowska 43, 42-290 Blachownia, NIP 573-025-98-13, REGON 150956570. 

Hurtownia internetowa prowadzona jest pod adresem internetowym www.limbawpaczce.pl . 

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

Hurtownia internetowa LIMBAWPACZCE.PL prowadzi sprzedaż hurtową produktów za pośrednictwem sieci Internet.     

Klientami uprawnionymi do składania zamówień przez hurtownię internetową, mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy).

Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 zł brutto. Zamówienia o niższej wartości nie będą realizowane. 

Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. 

SZCZEGÓŁY REGULAMINU 

1.     OFERTA I DOSTĘPNOŚĆ OFEROWANYCH PRODUKTÓW 

Klient uzyskuje możliwość korzystania z hurtowni internetowej z chwilą otrzymania od LIMBAWPACZCE.PL loginu oraz hasła. Dostęp do hurtowni internetowej następuje poprzez zalogowanie się Klienta na stronie www.limbawpaczce.pl . 

Produkty, które są prezentowane na stronie internetowej LIMBAWPACZCE.PL, nie odzwierciedlają stanów magazynowych Firmy. W przypadku, gdy Klient zamówi produkt, hurtownia nie posiada na stanie magazynowym, LIMBAWPACZCE.PL zobowiązuje się poinformować Klienta o fakcie wyczerpania zapasów.
LIMBAWPACZCE.PLzastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.  

Umowa kupna – sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Klient zaakceptuje otrzymaną od hurtowni internetowej (drogą e-mailową)
informację o przyjęciu zamówienia potwierdzającego dostępność produktów oraz określającą koszt transportu, i ją zaakceptuje.    

Realizacja przyjętego zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na koncie hurtowni internetowej wpłaty za zamówiony produkt, wraz z kosztem dostawy, a w przypadku gdy Klient wybrał opcje „za pobraniem”, w momencie potwierdzenia przez hurtownię przyjęcia zamówienia. 

2.     KOSZTY PRZESYŁKI PRODUKTU

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru. Wyjątkiem są zamówienia o wartości powyżej 3000 zł, które LIMBAWPACZCE.PL wysyła na własny koszt. Bezpłatną dostawą nie są objęte towary wielkogabarytowe (przestrzenne). 

Dostawa zamówionych produktów następuje za pośrednictwem: 

a) kuriera (czas doręczenia około 1-2 dni) 
b) transportu własnego PPHU Limba 
c) odbioru osobistego przez Klienta 

3.     ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY PRODUKT I DOSTAWĘ: 

Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami hurtowymi brutto. Ceny są podawane w złotych polskich (PLN). 

LIMBAWPACZCE.PL udziela następujących rabatów (od wartości brutto zamówienia): 
powyżej 3000 zł – 3% 
powyżej 5000 zł – 5% 
powyżej 10000 zł – 10%

LIMBAWPACZCE.PL realizuje zamówienia płatne przelewem na konto hurtowni internetowej lub płatne za pobraniem. 

W przypadku wyboru opcji "przedpłata na konto", kwotę przelewu oraz numer konta podajemy drogą mailową po spakowaniu paczki i wystawieniu faktury.
W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia.


Koszt transportu określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, po jego złożeniu (w zależności od gabarytów, wagi, rodzaju produktów itp.).

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT NA KONTO PPHU Limba BEZ UPRZEDNIEGO POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ARTYKUŁÓW I OKREŚLENIA OSTATECZNEJ KWOTY DO ZAPŁATY.


W przypadku, gdy Kupujący wpłaci jakąkolwiek kwotę na konto hurtowni internetowej, przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia, hurtownia internetowa zobowiązana jest zwrócić niezwłocznie przelaną kwotę na konto Klienta. 

4.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

LIMBAWPACZCE.PL realizuje zamówienia niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania na koncie hurtowni internetowej  wpłaty należności, lub w przypadku opcji płatności za pobraniem - od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia przez hurtownię internetową. 

5.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Nie oferujemy możliwości odstąpienia od umowy. Prawo zwrotu zakupionego towaru przysługuje wyłącznie konsumentom i nie dotyczy transakcji między przedsiębiorcami. 

6.     REKLAMACJA 

W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, Kupujący powinien odmówić jej przyjęcia, w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie hurtownię internetową LIMBAWPACZCE.PL .

Podstawą reklamacji jest dokument zakupu towaru paragon lub faktura VAT.

Towar uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: 
PPHU Limba 
ul. Częstochowska 43 
42-290 Blachownia

LIMBAWPACZCE.PL nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zgłoszenie reklamacjipowinno nastąpić na piśmie (drogą e – mail, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej). Klient w terminie 14 dni otrzyma decyzję o uznaniu, bądź odmowie uznania reklamacji. 

Jeśli reklamacja zostanie uznana, towar zostanie wymieniony na nowy bądź zostanie zwrócony koszt reklamowanego towaru.

7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014.

LIMBAWPACZCE.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zamiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmian na stronie www.limbawpaczce.pl. 
Zamówienia Klientów, przed zmianą Regulaminu realizowane są według Regulaminuz dnia składania zamówienia. 

Dane osobowe, które Klient podaje w formularzu zamówienia, są chronione i nieudostępniane osobom trzecim. Dane osobowe Klientów LIMBAWPACZCE.PL wykorzystuje wyłącznie do realizacji zamówienia LIMBAWPACZCE.PL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego podania danych osobowych klienta. 

Klient wyraża zgodę na wystawianie FV bez jego podpisu.

Zawartość hurtowni internetowej LIMBAWPACZCE.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia stron umowy obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne sprawy sporne rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Copyright

Copyright © 2012

Please wait ...

Information

You are logged in correctly